„Kopernik i Żydzi” Daniel Gruber

polecam (8)

Dan Gruber jest jednym z liderów tzw. ruchu mesjańskiego, czyli nurtu religijnego wśród współczesnych Żydów, którzy wierzą, że Jezus jest Mesjaszem, lecz nie przyłączają się do istniejących kościołów i wyznań chrześcijańskich, łącząc się we własne wspólnoty i kongregacje. Urodzony i zamieszkały w USA, Dan Gruber od ponad trzydziestu lat podróżuje i naucza na rozmaitych konferencjach oraz w kościołach w wielu krajach, między innymi również w Polsce. Jest autorem książek poruszających wątki teologiczne i historyczne w judaizmie rabinicznym i chrześcijaństwie a także dotyczących zagadnień we współczesnym prawie międzynarodowym. Naucza i pisze na temat historycznego rozwoju systemów starających się  zastosować teologię w myśli politycznej, ukazując wpływ jaki wywierają na siebie sprawowanie władzy i doświadczenie wiary. Książki jego są wydawane w języku angielskim, hebrajskim, polskim, duńskim, hiszpańskim i rosyjskim. W ostatnim czasie Dan Gruber skończył pracę nad nowym, krytycznym tłumaczeniem tekstu Nowego Testamentu (wydanym w zeszłym roku pod tytułem The Messianic Writings) a obecnie pracuje nad książką poświęconą przyszłości prawodawstwa  międzynarodowego.

 

Autor przedstawia kosmologię, która zostanie przyjęta jedynie przez tych, którzy są gotowi przyswoić sobie nową fizykę, nową koncepcję przestrzeni i nową ideę relacji między Bogiem a człowiekiem.

Kontrowersyjna książka prezentuje tematykę chrześcijańskiej wiary w świetle myśli Żydów mesjanistycznych. Nowatorskie spojrzenie na wiarę skierowane jest do wszystkich czytelników, którzy kochają prawdę i są gotowi na kwestionowanie kościelnej doktryny.

Książka daje wiele okazji do rewizji dotychczasowych sądów i chociaż czytelnik może nie zgadzać się z poszczególnymi tezami, to lektura poszerzy i wzbogaci jego poglądy.