Zostań Wolontariuszem

zostan-wolontariuszem

Wolontariat to bezpłatne, świadome, dobrowolne działanie na rzecz innych. Wolontariuszem może być każdy, kto odnajduje potrzebę działania spójną z celami Stowarzyszenia Wzajemna Pomoc. Nasi wolontariusze to młodzież i pracownicy pedagogiczni, którzy zajmują się dziećmi, organizując im różnorodne aktywności. To studenci i osoby wykonujące różne zawody, które chętnie podejmują działania wspierające osoby starsze i nieporadne. Wolontariuszami są również osoby przygotowane do pracy z osobami uzależnionymi.

Praca wolontariusza uczy podchodzić do  ludzi i ich potrzeb indywidualnie. Wymaga sumienności, dużej wrażliwości, taktu. Podopieczni stowarzyszenia czasami  wstydzą się pomocy, dlatego łatwo ich urazić i zniechęcić do jej przyjmowania. Wolontariat uczy wzajemnych zdrowych zależności ludzkich, zabezpiecza przed przesadnym poczuciem, że zawsze jest się w stanie obejść bez pomocy drugiego człowieka. Pomoc innym daje doskonałą okazję do zdobycia szerszej perspektywy życiowej, odkrywania sensu życia, satysfakcję i pozwala na zdobycie doświadczenia.

 Pomagać podopiecznym Stowarzyszenia Wzajemna Pomoc mogą osoby, które są:

 • pełnoletnie,
 • wrażliwe,
 • uczciwe,
 • obowiązkowe,
 • odpowiedzialne.

Ilość poświęconego czasu zależeć będzie od potrzeb i możliwości wolontariusza.

Nasze działania:

 • a) udzielanie pomocy dzieciom, młodzieży, ludziom biednym, bezdomnym oraz uzależnionym;
 • b) prowadzenie działalności profilaktycznej wobec występujących zagrożeń patologią społeczną;
 • c) szerzenie oświaty zdrowotnej i propagowanie zdrowego stylu życia;
 • d) edukacja rówieśnicza; półkolonie dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,sobotni klubik dla dzieci
 • e) prowadzenie działalności przeciwdziałającej powstawaniu bezrobocia;
 • f) grupa wsparcia dla osób uzależnionych;
 • g) działania oświatowe;
 • h) dobroczynność; śniadania dla osób ubogich, wydawanie chleba i odzieży
 • i) organizacja konferencji i seminariów;
 • j) promocja kultury i literatury chrześcijańskiej, działalność wydawniczo – edukacyjna.

Jeśli chcesz przyłączyć się do nas, zadzwoń lub napisz.