Wsparcie służby wśród Żydów na Białorusi (Wioli Szczepockiej)

Postanowiliśmy również wspierać służbę Wioli Szczepockiej wśród Żydów na Białorusi.
Wiola ze swoimi współpracownikami prowadzi stołówkę dla 120 osób narodowości żydowskiej w podeszłym wieku, opiekuje się nimi w każdy możliwy sposób.

Jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej piszcie do Wioli:

Jeśli chcecie wesprzeć ją finansowo podajemy konto:

Kościół Jezusa Chrystusa w Krakowie
ul. Jagodowa 19 lok. 46,
30-427 Kraków

PLN
Nr konta: 47 1750 0012 0000 0000 3128 1466
proszę napisać „praca na Białorusi”

EURO
IBAN: PL 27 1750 0012 0000 0000 3128 1377
Swift: RCBWPLPW
proszę napisać „work in Belarus”

„Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi tymi słowy: Panie!
Kiedy widzieliśmy cię łaknącym, a nakarmiliśmy cię, albo pragnącym, a daliśmy ci pić?
A kiedy widzieliśmy cię przychodniem i przyjęliśmy cię albo nagim i przyodzialiśmy cię?
I kiedy widzieliśmy cię chorym albo w więzieniu, i przychodziliśmy do ciebie?
A król, odpowiadając, powie im:
Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście.”

(Ew. wg Mateusza 25, 37-40)