Początki państwa Izrael – Ernest Krystkiewicz

1. POCZĄTEK PAŃSTWA IZRAEL

  • a) pierwsze zwiastuny powrotu-admin
   Laurence Oliphant-Charles Taze Russell-Teodor Herzl

 

 • b) Brytyjski Mandat w Palestynie 1922-1948
  Podział Palestyny. Doraźne korzyści Brytyjczyków.
 • c) ogłoszenie niepodległości i wybuch wojny 15 maja 1948r.
  Atak sześciu państw arabskich
  (Syria, Liban, Irak, Transjordania, Egipt, Arabia Saudyjska)
 • d) wojna sześciodniowa 1967r. (Egipt, Jordania, Irak, Syria)
  Cała Jerozolima w ręku Izraela.
  Rozpoczęcie procesu pokojowego.
  Terroryzm i walka zbrojna żywiołu arabskiego.
 • e) wojna Jom Kippur 1973r. (Syria, Egipt, Irak, wsparcie ZSRR)
  Terroryzm naftowy. Dalsze rokowania pokojowe
 • f) współczesny Izrael Rozwój gospodarczy
  „I klepiska będą pełne zboża, a prasy opływać będą moszczem i oliwą.”
  Joel 2,24.

wspolczesny-izrael

 

2. Przymierze Boga z Izraelem

 • a) zakres
  „I rzekł Pan do Abrama: Wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej, i z domu ojca swego do ziemi,
  którą ci wskażę. A uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił, i uczynię sławnym imię twoje,
  tak że staniesz się błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię
  przeklinać będę; i będą w tobie błogosławione plemiona ziemi.”

  I Mojż.12,1-3

wyprawa-abrahama

 • b) czas trwania
  „I ustanowię przymierze moje między mną a tobą i potomkami twoimi po tobie według pokoleń ich jako
  przymierze wieczne, abym był Bogiem twoim i potomstwa twego po tobie. Ziemię, na której przebywasz
  jako przychodzień, całą ziemię kananejską dam tobie i potomstwu twemu po tobie na wieczne posiadanie
  i będę Bogiem ich.”

  I Mojż.17,7-8
 • c) gwarancja
  „A gdy słońce zaszło i nastała ciemność, oto ukazał się dymiący piec i płonąca pochodnia, które przesuwały
  się między owymi połaciami. W dniu tym zawarł Pan przymierze z Abramem,…”

  I Mojż. 15,17-18
 • d) dziedziczenie
  -IZAAK
  jakub
  „Mieszkaj jako gość w tym kraju, a ja będę z tobą
  i będę ci błogosławił, gdyż tobie i potomstwu twemu
  dam te wszystkie kraje i dochowam przysięgi,
  którą dałem Abrahamowi, ojcu twemu.”

  I Mojż.26,3-Jakub
  „A ziemię, którą dałem Abrahamowi i Izaakowi,
  dam tobie, i potomstwu twemu po tobie dam tę ziemię.”

  I Mojż.35,12

  -naród Izraela
  „Oto przekazałem wam tę ziemię, która jest przed wami. Wejdźcie do niej i weźcie w posiadanie tę ziemię,
  którą Pan przysiągł dać waszym ojcom, Abrahamowi, Izaakowi, i Jakubowi oraz ich potomstwu po nich.”

  V Mojż.1,8

 • e) dopełnienie się czasów
  „Pan unicestwił plan narodów, wniwecz obrócił zamysły ludów. Plan Pana trwa na wieki,
  Zamysły serca jego z pokolenia w pokolenie. Błogosławiony naród, którego Bogiem jest Pan,
  lud, który wybrał sobie na dziedzictwo.”

  Ps.33,10-12