Pieśni

Pieśń Objawienia

słowa: Jennie Lee Riddle
muzyka: Jennie Lee Riddle

Copyright 2004 Lennie Lee Riddle/ Gateway Create Publishing/Integrity’s Praise! Music/ Sovereign Music UK

Godzien jest ten
Baranek zabity
Święty Święty jest nasz Pan
Temu który
Siedzi na tronie
Śpiewaj nową pieśń

Święty Święty Święty
Jest Pan Bóg Wszechmogący
On był i jest i przyjdzie znów
Z całym stworzeniem śpiewam
Królowi Królów cześć
Tyś wszystkim dla mnie jest
I Ciebie uwielbiam

Pełen piękna
Odziany w tęczę
Błyskawic blask i grzmotów huk
Błogosławieństwo mądrość
Wdzięczność i moc i chwałę
On jeden godzien jest przyjąć

Przed Twym imieniem
Całe stworzenie
Pada na kolana swe
Twe Imię żywą wodą
Oddechem mym i mocą
Cudowną tajemnicą jest