Łukasz Kupczyński

Moje życie z Bogiem rozpoczęło się dwadzieścia kilka lat temu. Od tamtego czasu nieustannie wzrasta we mnie miłość do Jezusa i nieugaszone pragnienie poznania Go jeszcze bardziej. Chcę doświadczać Jego obecności  i płonąć taką zazdrością o Niego w moim życiu, jaką On płonie myśląc o mnie.  Chcę pielęgnować przed Bogiem szczere, czyste, bezgranicznie wierzące serce dziecka i być tym, który roznosi woń Jego Królestwa innym. Nie wstydzę się Jezusa. Nie ma dla mnie innego życia.