Kim jesteśmy?

Stowarzyszenie Wzajemna Pomoc  jest to organizacja pozarządową działająca na rzecz osób potrzebujących miasta Gorzowa i w okolic. Historia działalności sięga roku 2002, kiedy to ludzie o wielkim sercu związani z Chrześcijańską Wspólnotą Górna Izba powołali do życia stowarzyszenie które miało wspierać osoby wykluczone społecznie z Osiedla Słonecznego w Gorzowie Wlkp.

Celem działalności Stowarzyszenia jest inicjowanie, podejmowanie i popieranie wszelkich form pomocy dla osób wykluczonych społecznie i ich rodzin, w tym pochodzących ze środowisk dotkniętych problemem alkoholowym, a w szczególności dla dzieci i młodzieży. Aktywność stowarzyszenia skoncentrowana jest na zapewnieniu im pełni normalnego życia w warunkach umożliwiających rozwój oraz osiągnięcie niezależności społecznej.

W Stowarzyszeniu bardzo często mamy do czynienia z przejmującymi ludzkimi historiami, w których nieporadność łączy się z biedą. Pomagamy dzieciom, ale nie zapominamy o ludziach starszych. Wspieramy osoby samotne  i te które nie radzą sobie z uzależnieniami. W zależności od posiadanych środków pomagamy w remontach, zakupie opału na zimę i wyposażeniu w najpotrzebniejsze sprzęty domowe. Rozpoczynając działalność nie zdawaliśmy sobie sprawy z rozmiaru biedy i tragedii ludzkiej jakie dotykają ludzi wokół nas. Nie mieliśmy również pojęcia ile radości i satysfakcji, poczucia sensu może dawać pomaganie innym.

DLATEGO WZAJEMNA POMOC JEST NASZYM CELEM