„Dlaczego Izrael? Nowe początki” Willem J.J. Glashouwer

polecam (6)

Czy Izrael to wyjątkowe państwo?

Czy naród żydowski to wyjątkowy naród?

A co z Jerozolimą?
Odpowiedzi na te fascynujące i wciąż aktualne pytania udzielone są w dostępnym stylu, nie będzie więc sprawiało problemu wykorzystanie ich przy osobistym lub grupowym studium biblijnym. Autor rozważa nauczanie Biblii w kontekście aktualnej sytuacji na Bliskim Wschodzie, zastanawia się nad rolą Palestyńczyków oraz miejscem islamu i próbuje odpowiedzieć na pytanie: Jakie ma to wszystko znaczenie dla Kościoła chrześcijańskiego.

Przygląda się koncepcjom „teologii zastąpienia”, „wybrania” oraz „przymierza”, aby pokazać, iż Biblia popiera powrót narodu żydowskiego do Izraela.

Wzywa Kościół do sprzeciwu wobec przejawów antysemityzmu oraz do wspierania pokoju i propagowania wizji przyszłości opartej na Piśmie Świętym.